Chuyển tới nội dung

Lễ kết nạp Đảng cho 2 quần chúng ưu tú Tạ Minh Ngọc và Tống Thị Thu Hòa

12.08.2022

Ngày 12/08/2022, Chi bộ Giảng viên Kinh tế Tài nguyên và Môi trường long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 02 quần chúng ưu tú: Tạ Minh Ngọc và Tống Thị Thu Hòa.

Tại buổi lễ, đồng chí Phó bí thư chi bộ Hoàng Đình Hương đã trao Quyết định kết nạp đồng thời quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của chi bộ, phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đồng chí mới được kết nạp vào tổ chức đảng trong thời gian đảng viên dự bị. 

Sau khi nhận Quyết định kết nạp, trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí đảng viên mới đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh. 

Bài viết liên liên quan
Bài viết khác