Chuyển tới nội dung

Khoa kinh tế tài nguyên môi trường

Khoa kinh tế Tài Nguyên và Môi Trường

Khoa kinh tế Tài Nguyên và Môi Trường

Kỳ thi quyết thắng lần tới, kỳ thi quyết thắng lần tới Kỳ thi quyết thắng lần tới, kỳ thi quyết thắng lần tới

Thông tin tuyển sinh

Tuyển sinh Đại học các ngành thuộc lĩnh vực Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Du lịch - Kế toán

Tuyển sinh Đại học các ngành thuộc lĩnh vực Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Du lịch - Kế toán

28.12.2021
Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường là một trong những khoa lớn mạnh nhất của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, hiện nay tổng số sinh viên đang theo học các ngành tại Khoa là 3000 sinh viên. Số lượng Giảng viên của khoa là 60 giảng viên, trong đó có 02 PGS và 12 giảng viên có trình độ Tiến sĩ. Các giảng viên còn lại đều đang tích cực làm NCS để nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Đây là một môi trường đào tạo chuyên nghiệp, sinh viên sẽ được các giảng viên không chỉ nẳm vững về lý thuyết mà còn dày dạn kinh nghiệm giảng dạy.

Thư viện ảnh