Chuyển tới nội dung

Khoa kinh tế tài nguyên môi trường

Khoa kinh tế Tài Nguyên và Môi Trường

Khoa kinh tế Tài Nguyên và Môi Trường

Kỳ thi quyết thắng lần tới, kỳ thi quyết thắng lần tới Kỳ thi quyết thắng lần tới, kỳ thi quyết thắng lần tới

Thông tin tuyển sinh

Lý do học ngành Quản trị kinh doanh

Lý do học ngành Quản trị kinh doanh

04.06.2020
Có ai đó đã nói rằng học Quản trị kinh doanh là học rộng nhưng không sâu. Biết rất nhiều nhưng thực ra chẳng biết cái gì cả. Nếu xuất thân từ một ngành kỹ thuật nào đó thì bạn sẽ chuyên về một mảng nhất định, sẽ có một nghề ổn định. Kinh doanh thì khác, bạn phải thật đa di năng. Marketing cũng phải biết một chút, kế toán tài chính cũng phải biết một chút, kỹ năng bán hàng và làm việc với con người là điều không thể tránh khỏi. Sinh viên ngành quản trị kinh doanh đôi khi cũng thấy mông lung về nghề nghiệp sau khi ra trường. Để tồn tại và phát triển bạn buộc phải năng động và tích luỹ thật nhiều. Thực tế sinh viên ngành QTKD sau khi tốt nghiệp có thể làm được rất nhiều nghề, nhiều vị trí, thậm chí nhiều lĩnh vực khác nhau. Đủ để thấy sự vất vả của việc học ngành rộng mà không sâu.

Thư viện ảnh