Chuyển tới nội dung

Khoa kinh tế tài nguyên môi trường

Khoa kinh tế Tài Nguyên và Môi Trường

Khoa kinh tế Tài Nguyên và Môi Trường

Kỳ thi quyết thắng lần tới, kỳ thi quyết thắng lần tới Kỳ thi quyết thắng lần tới, kỳ thi quyết thắng lần tới

Thông tin tuyển sinh

Ngành kế toán - Ngành học chưa bao giờ hết "Hot"

Ngành kế toán - Ngành học chưa bao giờ hết "Hot"

27.04.2020
Trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp nào cũng cần có bộ phận Kế toán – kiểm toán, và đây cũng là 1 trong những bộ phận quan trọng của doanh nghiệp. Dù đã xuất hiện từ nhiều năm trước, nhưng cho đến hiện nay ngành Kế toán vẫn còn nguyên sự hấp dẫn. Lý do nào Kế toán lại giữ được vai trò quan trọng và hấp dẫn lâu đến vậy?

Thư viện ảnh