Chuyển tới nội dung

Khoa kinh tế tài nguyên môi trường

Khoa kinh tế Tài Nguyên và Môi Trường

Khoa kinh tế Tài Nguyên và Môi Trường

Kỳ thi quyết thắng lần tới, kỳ thi quyết thắng lần tới Kỳ thi quyết thắng lần tới, kỳ thi quyết thắng lần tới

Thông tin tuyển sinh

Học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: Cơ hội việc làm cao

Học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: Cơ hội việc làm cao

27.04.2020
Quy hoạch phát triển tổng thể ngành Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ nêu rõ: Phát triển ngành Du lịch – Lữ hành thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước; chỉ tiêu việc làm đến năm 2025 là 1,05 triệu lao động và năm 2030 là 1,4 triệu lao động trực tiếp. Tuy nhiên, lượng sinh viên chuyên ngành này ra trường chỉ khoảng 15.000 người/năm. Chính nhu cầu cao về nhân lực đã tạo ra cơ hội lựa chọn việc làm phong phú cho các cử nhân ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với mức lương khởi điểm hấp dẫn, khoảng 8 – 10 triệu đồng/tháng cùng với chế độ ưu đãi tốt.

Thư viện ảnh