Chuyển tới nội dung

Giới thiệu bộ môn Kế toán

05.06.2019

Giới thiệu bộ môn Kế toán

 

  BỘ MÔN KẾ TOÁN

(Deparment of accounting)

1. Lãnh đạo bộ môn

Họ và Tên

Số điện thoại

Email

Chức vụ

TS. Nguyễn Hoản

0915.826.869

Hoannx.nd@gmail.com

Trưởng bộ môn

2. Giới thiệu về bộ môn

* Lịch sử ra đời

Bộ môn kế toán trực thuộc Khoa kinh tế tài nguyên và môi trường – Đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội. Bộ môn được thành lập theo quyết định số 825/QĐ-TĐHHN ngày 04 tháng 05 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bộ môn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng tốt nhu cầu về kế toán và quản trị tài chính của các thành phần kinh tế trong xã hội. Số lượng cử nhân kế toán, Kiểm toán và Tài chính doanh nghiệp được đào tạo từ bộ môn tăng nhanh hằng năm.

Bộ môn kế toán có đội ngũ giảng viên dày dặn kinh nghiệm, luôn tâm huyết với nghề, có trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp, say mê nghiên cứu khoa học. Toàn thể bộ môn luôn nỗ lực phấn đấu, trau dồi trình độ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần xây dựng khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính doanh nghiệp, Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên.

Sứ mệnh tầm nhìn

Sứ mạng: Bộ môn Kế toán luôn xác định rõ sứ mạng cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực và các sản phẩm nghiên cứu khoa học, đào tạo chất lượng cao trong lĩnh vực kế toán kiểm toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và hội nhập quốc tế; và sự hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam với các trường đại học khác trên thế giới. 

Tầm nhìn: Xây dựng bộ môn trở thành một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu, tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực kế toán tại Việt Nam và khu vực đặc biệt trong lĩnh vực kế toán môi trường.

* Nội dung giảng dạy và nghiên cứu:

Hiện nay bộ môn đang được giao nhiệm vụ giảng dạy các môn học như sau:

STT

Học phần

1

Lý thuyết kế toán

2

Kế toán tài chính 1

3

Phân tích kinh doanh

4

Kế toán công

5

Kế toán ngân hàng

6

Lý thuyết kiểm toán

7

Hệ thống thông tin kế toán

8

Kế toán máy

9

Đạo đức nghề nghiệp

10

Kế toán quản trị 1

11

Kế toán quản trị 2

12

Kế toán tài chính 1

13

Kế toán tài chính 2

14

Phân tích báo cáo tài chính (*)

15

Thực hành nghề nghiệp

16

Kế toán quốc tế

17

Kế toán chi phí

18

Thuế và kế toán thuế

19

Thực tập tốt nghiệp

20

Khóa luận tốt nghiệp

21

Hệ thống chuẩn mực kế toán

22

Mô phỏng nghiệp vụ kế toán

Ngoài công tác giảng dạy, bộ môn kế toán luôn đặt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học lên hàng đầu:

* Lĩnh vực nghiên cứuLý thuyết kế toán, Kế toán quản trị, Kế toán tài chính, Kế toán môi trường, Phân tích tài chính.

* Các công trình nghiên cứu đã và đang thực hiện

STT

Công trình

Nơi xuất bản

Tác giả

1

Thực trạng phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam

Tạp chí Kế toán

Nguyễn Hoản

2

Tổ chức hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Tạp chí Kế toán

Nguyễn Hoản

3

Marketing kiểm toán

Tạp chí NCKH kiểm toán

Nguyễn Hoản

4

Xây dựng hệ thống tài khoản kế toán với công tác quản trị doanh nghiệp

Tạp chí Kế toán

Nguyễn Hoản

5

Vận dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất trong phân tích chi phí hỗn hợp

Tạp chí Kinh tế phát triển

Nguyễn Hoản

6

Vai trò của phần mềm kế toán với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tạp chí Kinh tế môi trường

Nguyễn Hoản

7

Mô hình kế toán quản trị chi phí

Tạp chí Kinh tế môi trường

Nguyễn Hoản

8

Hoàn thiện mô hình tổ chức kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo của Việt Nam

Tạp chí Kinh tế môi trường

Nguyễn Hoản

9

Ứng dụng phương pháp bảng điểm cân bằng trong công tác quản lý tại doanh nghiệp sản xuất sữa Việt Nam

Tạp chí Kinh tế phát triển

Nguyễn Hoản

10

Phương hướng ứng dụng kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp Việt Nam

Tạp chí Kinh tế phát triển

Nguyễn Hoản

11

Kinh tế biến đổi khí hậu: Cơ sở lý luận đến thực tiễn

Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Hoản

12

Phân tích cấu trúc tài chính của một số doanh nghiệp Việt Nam

Tạp chí Kinh tế phát triển

Nguyễn Hoản

13

Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tạp chí Kế toán và Kiểm toán

Nguyễn Hoản/Lê Thị Tâm

14

Vận dụng mô hình ABC để xác định chi phí sản phẩm, dịch vụ trong các ngân hàng thương mại

Tạp chí Kế toán và Kiểm toán

Nguyễn Hoản/Lê Thị Tâm

15

Mô hình tổ chức bộ máy kế toán quản trị trong các trường Đại học tại Việt Nam

Tạp chí công thương

Nguyễn Hoản

16

Quản trị chi phí tại các trường Đại học ngoài công lập

Tạp chí tài chính

Nguyễn Hoản

17

Quyền nước ở Trung Quốc và Nhật Bản: Kinh nghiệm áp dụng cho Việt Nam

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Hoản

18

Thực trạng và các giải pháp chống gian lận và trốn thuế của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hiện nay

Tạp chí kinh tế và phát triển

Nguyễn Hoản

19

Phương pháp phân tích nhân tố - Ứng dụng trong phân tích ảnh hưởng của quyền nước đến hiệu quả sử dụng tài nguyên nước TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Hoản

20

Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất gạch

Hội thảo tạp chí Kế toán và kiểm toán

Nguyễn Hoản/Lê Thị Tâm

21

Giải pháp Marketing trong các cơ sở Đào tạo trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cơ sở

Nguyễn Hoản

22

Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất mô hình đo lường chất lượng đào tạo theo đánh giá của sinh viên tại các trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cơ sở

Nguyễn Hoản

23

Tổ chức kế toán quản trị chi phí tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Cơ sở

Nguyễn Hoản

24

Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo của Việt Nam

Cơ sở

Nguyễn Hoản

25

Nghiên cứu giải pháp cảnh báo, phòng tránh giảm thiểu thiệt hại do lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra trên địa bàn dân tộc Dao, tỉnh Lào Cai

Tỉnh

Nguyễn Hoản

26

Phân tích hiệu quả của việc quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước trong mối quan hệ sở hữu tài nguyên: Nghiên cứu điểm tại tỉnh Nghệ An

Cơ sở

Nguyễn Hoản

27

Giải pháp Marketing trong các cơ sở Đào tạo trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cơ sở

Nguyễn Hoản

28

Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất mô hình đo lường chất lượng đào tạo theo đánh giá của sinh viên tại các trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cơ sở

Nguyễn Hoản

29

Chiến lược Marketing cho các trường Đại học và Cao đẳng

Tạp chí Tài chính doanh nghiệp

Hoàng Đình Hương

30

Công tác dự toán chi phí sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty Rau quả và Nông sản

Tạp chí Kinh tế Môi trường

Hoàng Đình Hương

31

Tổ chức kế toán trách nhiệm trong Tổng công ty Rau quả và Nông sản

Tạp chí Kinh tế Môi trường

Hoàng Đình Hương

32

Mô hình tổ chức bộ máy kế toán quản trị chi phí trong các trường đại học tại Việt Nam

Tạp chí Công thương

Hoàng Đình Hương

33

Mô hình BSC giúp doanh nghiệp “nhìn xuyên đám mây mù”

Tạp chí Tài Chính Điện Tử

Hoàng Đình Hương

34

Vận dụng phương pháp xác định chi phí theo quá trình trong các trường đại học tại Việt Nam

Tạp chí Công thương

Hoàng Đình Hương

35

Hoàn thiện hệ thống dự toán chi phí trong các trường Đại học ngoài công lập tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và dự báo

Hoàng Đình Hương

36

Quản trị chi phí tại các trường Đại học ngoài công lập tại Việt Nam

Tạp chí tài chính

Hoàng Đình Hương

37

Sinh viên thất nghiệp, nguyên nhân và giải pháp

Tạp chí Hữu Nghị

Hoàng Đình Hương

38

Thẻ điểm cân bằng đánh giá thành quả hoạt động môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Hoàng Đình Hương

39

Đánh giá rủi ro sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính giai đoạn chuẩn bị kiểm toán

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Hoàng Đình Hương

40

Hệ thống thông tin kế toán môi trường trong các doanh nghiệp Việt Nam

Hội thảo Đại học Quy Nhơn

Hoàng Đình Hương

41

Mô hình tính giá theo hoạt động trong các trường đại học ngoài công lập tại Việt Nam

Hội thảo ĐH Thương mại

Hoàng Đình Hương

42

Thực trạng và giải pháp marketing cho các cho các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường

Cơ sở

Hoàng Đình Hương

43

Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong trường đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội

Cơ sở

Hoàng Đình Hương

44

Kế toán trách nhiệm trong trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Cơ sở

Hoàng Đình Hương

45

Đánh giá chất lượng đào tạo Chương trình Rennes, Trường đại học Kinh tế - Đại học Huế.

Tạp chí khoa học Trường Đại học Tây Nguyên

Phan Thị Minh Lý

46

Đánh giá hoạt động quản trị nhân lực tại Đại học Huế.

Tạp chí khoa học Trường Đại học Tây Nguyên

Phan Thị Minh Lý

47

Tác động của hoạt động quản trị nhân lực đến động lực làm việc của giảng viên Đại học Huế.

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Quảng Bình

Phan Thị Minh Lý

48

Sử dụng vốn tín dụng đối với hộ trồng cà phê tại huyện Cư’Mgar, tỉnh Đắc Lắc.

Tạp chí Kinh tế và dự báo

Phan Thị Minh Lý

49

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn khách sạn 2 sao của khách du lịch nội địa đến Huế.

Tạp chí Kinh tế & Phát triển

Phan Thị Minh Lý

50

Đo lường công bằng chiều ngang của thuế GTGT dựa trên kết quả khảo sát các hộ gia đình ở Thừa Thiên - Huế.

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng

Phan Thị Minh Lý

51

Đánh giá chất lượng đào tạo tại Khoa Kế toán - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế trên quan điểm của người học.

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng

Phan Thị Minh Lý

52

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về công việc của nhân viên trong các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thừa Thiên - Huế.

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số 3(44)/2011, tr. 186-192

 

Phan Thị Minh Lý

53

Đánh giá tác động của chính sách tiếp thị đến mức độ hài lòng của khách hàng tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Huế.

Tạp chí Ngân hàng. Số 8 (4/2011), tr. 42-46.

 

Phan Thị Minh Lý

54

Phân tích tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Thừa Thiên Huế.

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng

Phan Thị Minh Lý

55

Đo lường công bằng chiều dọc của thuế GTGT - bằng chứng từ nghiên cứu các hộ gia đình ở Thừa Thiên- Huế.

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng

Phan Thị Minh Lý

56

Đánh giá chất lượng dịch vụ tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Tạp chí Ngân hàng. Số 24

Phan Thị Minh Lý

57

Tác động của vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội Thừa Thiên Huế đến hộ nghèo theo quan điểm tiếp cận mức sống.

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

Phan Thị Minh Lý

58

   
Bài viết khác