Chuyển tới nội dung

Giới thiệu bộ môn Quản trị kinh doanh

26.12.2021

BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH

A. QUẢN LÝ BỘ MÔN

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

TS. Bùi Thị Thu

Trưởng BM

0935421987

Thubt1248@gmail.com

B. GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN

1. Lịch sử ra đời

Bộ môn Quản trị kinh doanh được thành lập theo quyết định số 825/QĐ-TĐHHN ngày 04 tháng 05 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bộ môn Quản trị kinh doanh là một trong những Bộ môn được xây dựng từ những ngày đầu thành lập Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường - Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Nhiệm vụ chủ yếu của Bộ môn là đào tạo, nghiên cứu và giảng dạy các vấn đề có liên quan đến Quản trị kinh doanh nhằm cung cấp cho sinh viên khối ngành kinh tế nói chung những kiến thức cơ bản để phục vụ cho các môn học chuyên ngành sau này.

2. Sứ mệnh và tầm nhìn

- Sứ mệnhSứ mệnh của bộ môn Quản trị kinh doanh là cung cấp cho sinh viên các kiến thức chuyên môn và thực tiễn trong các lĩnh vực quản trị kinh doanh, marketing, quản trị dự án, quản trị nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và quá trình hội nhập toàn cầu; phát triển năng lực học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên; rèn luyện kỹ năng làm việc trong môi trường kinh doanh hiện đại.

- Tầm nhìn: Xây dựng Bộ môn Quản trị kinh doanh trở thành một bộ môn vững mạnh trong hoạt động đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học có uy tín trong trường.

3. Nội dung giảng dạy và nghiên cứu

3.1. Nội dung giảng dạy

Bộ môn đảm nhận giảng dạy các học phần cho các hệ đào tạo bậc đại học chính quy, liên thông và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực quản trị kinh doanh của các ngành như: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, kế toán doanh nghiệp, kế toán - kiểm toán và phân tích tài chính, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị kinh doanh, môi trường, quản lý đất đai, trắc địa, địa chất, công nghệ thông tin, tài nguyên nước, khoa học biển.

* Các học phần giảng dạy

STT

Học phần

1

Quản trị học

2

Quản trị kinh doanh

3

Thương mại điện tử

4

Quản trị dự án đầu tư

5

Lập và phân tích dự án môi trường

6

Lập và phân tích dự án biến đổi khí hậu

7

Quản lý công

8

Cơ sở khoa học quản lý

9

Marketing căn bản

10

Kỹ năng Mềm

11

Quản trị nguồn nhân lực

3.2. Nghiên cứu khoa học

* Lĩnh vực nghiên cứu

Lĩnh vực nghiên cứu của Bộ môn tập trung vào ứng dụng trong các lĩnh vực quản trị kinh doanh, Marketing. Một số hướng nghiên cứu cụ thể hiện nay Bộ môn đang tập trung là:

1. Hoàn thiện môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam;

2. Ứng dụng lý luận quản trị tri thức vào thực tiễn quản trị chuỗi giá trị tại các tổ chức ở Việt Nam;

3. Hoàn thiện các công tác marketing của các tổ chức trong môi trường hội nhập quốc tế và cạnh tranh như hiện nay: thương hiệu, thị trường bán lẻ, hành vi khách hàng,…

* Các công trình đã thực hiện

STT

Công trình

Nơi xuất bản

Tác giả

 

1

Nâng cao năng lực cạnh tranh công ty cổ phần tập đoàn Thành Nam

Tạp chí công thương

ThS. Nguyễn Thị Thu Hường

 

2

Bắc Ninh: Sống chung với ô nhiễm rác và thiếu nước sạch

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

ThS. Nguyễn Thị Thu Hường

 

3

Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại cục thuế tỉnh Hưng Yên

Trường đại học tài nguyên và môi trường

ThS. Nguyễn Thị Thu Hường

 

4

Đẩy mạnh hoạt động PR nhằm phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam

Tạp chí Công Thương

ThS. Bùi Thị Thu

 
 
 

5

Hoạt động marketing đối nội tại các cửa hàng bán lẻ.

Tạp chí Kinh tế châu Á Thái Bình Dương

ThS. Bùi Thị Thu

 

6

Ảnh hưởng của nhận thức thương hiệu đối với hành vi lựa chọn thương hiệu cửa hàng bán lẻ - nghiên cứu điển hình tại nội thành thành phố Hà Nội

Tạp chí Kinh tế dự báo

ThS. Bùi Thị Thu

 

7

Thực trạng thị trường bán lẻ và hành vi của người tiêu dùng Việt Nam đối với thương hiệu cửa hàng bán lẻ.

Tạp chí kinh tế châu Á Thái Bình Dương

ThS. Bùi Thị Thu

 

8

Nghiên cứu ảnh hưởng của hình ảnh cửa hàng lên nhận thức về thương hiệu cửa hàng

Tạp chí kinh tế châu Á Thái Bình Dương

ThS. Bùi Thị Thu

 

9

Hành vi tiêu dùng hàng Việt của người tiêu dùng Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

Hội thảo khoa học quốc gia

ThS. Bùi Thị Thu

 

10

Thực trạng rau an toàn tại thành phố Hà Nội

Hội thảo khoa học quốc gia

ThS. Bùi Thị Thu

 

11

Hành vi lựa chọn thương hiệu cửa hàng bán lẻ: nghiên cứu điển hình tại Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia

ThS. Bùi Thị Thu

 

12

Giá trị cảm nhận thương hiệu, mối quan hệ giữa cảm nhận thương hiệu và ý định mua thương hiệu của nhà sản xuất

Kỷ hiếu hội thảo khoa học quốc gia

ThS. Bùi Thị Thu

 

13

Thực trạng bán lẻ VN – Thực trạng và phát triển

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia

ThS. Bùi Thị Thu

 

14

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhận thức xanh và độ tin cậy của thương hiệu đến hành vi mua của người tiêu dùng Việt Nam: nghiên cứu điển hình đối với người tiêu dùng nội thành Hà Nội

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia

ThS. Bùi Thị Thu

 

15

Du lịch sinh thái tại Việt Nam: Tiềm năng và thực trạng.

Tạp chí Kinh tế Châu á Thái bình dương

ThS. Vũ Thị Ánh Tuyết

 

16

Phát triển kinh tế biển bền vững rất cần cộng hưởng đa ngành khoa học, liên vùng kinh tế

Tạp chí Tài nguyên môi trường

ThS. Vũ Thị Ánh Tuyết

 

17

Chính sách định cư dân trên các hải đảo-bài toán kinh tế vẫn chưa có lời giải

Tạp chí Tài nguyên môi trường

ThS. Vũ Thị Ánh Tuyết

 

18

Nghiên cứu năng lực cạnh tranh tại Công ty cổ phần giấy Vạn Điểm

Đề tài NCKH

Đinh Mai Thanh

 

19

Doanh nghiệp Việt Nam: Nhìn thẳng vào yếu kém để đứng vững và phát triển

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Đinh Mai Thanh

 

20

TPP – Cơ hội và thách thức đối với các nhà quản trị

Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

Đinh Mai Thanh

 

 * Giáo trình, sách chuyên khảo

STT

Tên giáo trình

Năm xuất bản

Chủ biên

1

Quản trị học

2013

TS. Nguyễn Hoản

2

Marketing căn bản

2013

TS. Nguyễn Hoản

4. Định hướng tương lai

  Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của xã hội kết hợp với nhận thức về sự phát triển chung về lĩnh vực Quản trị kinh doanh, Bộ môn sẽ tiếp tục nghiên cứu để xây dựng và phát triển khung chương trình, tài liệu học tập, giáo trình gắn liền với thực tế trong môi trường kinh doanh nhằm chuẩn bị cho sinh viên khả năng hội nhập cao với công việc được giao ngay sau khi tốt nghiệp.   

- Dạy và học với định hướng người học là trung tâm nhằm khơi dậy tối đa khả năng sáng tạo, nhạy bén và kỹ năng lãnh đạo của mỗi sinh viên.

- Tham gia, hợp tác trong nghiên cứu khoa học, phấn đấu thực hiện các chương trình, dự án trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực quản trị kinh doanh. 

Tập thể giảng viên của Bộ môn Quản trị kinh doanh quyết tâm xây dựng Bộ môn thành một tập thể giảng viên giỏi về chuyên môn, tư tưởng chính trị vững vàng có nhiều sáng kiến khoa học công nghệ cũng như góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường Đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói  chung.

Giới thiệu bộ môn quản trị kinh doanh

Bài viết khác