Chuyển tới nội dung

Giới thiệu bộ môn Kiểm toán

26.12.2021

 BỘ MÔN KIỂM TOÁN

Phó trưởng Bộ môn/Phụ trách Bộ môn

Số điện thoại

ThS. Ngô Thị Kiều Trang

01683.888.876

2. Giới thiệu về Bộ môn

v    Lịch sử ra đời

          Bộ môn Kiểm toán là bộ môn trực thuộc Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bộ môn được thành lập theo quyết định số 3000/QĐ- TĐHHN ngày17 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bộ môn được thành lập đánh dấu một bước phát triển trong đào tạo sinh viên chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích tài chính của Khoa.

            Giảng viên trong bộ môn là những giảng viên trẻ, nhiệt tình và có tâm huyết với nghề; luôn sáng tạo, tự chủ trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học; có ý thức trau dồi kiến thức chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

v    Sứ mệnh tầm nhìn

ü    Sứ mệnh: "Cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Kiểm toán và Tài chính – ngân hàng có chất lượng cho xã hội". Bộ môn Kiểm toán đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng về lĩnh vực Kiểm toán và Tài chính – ngân hàng, đáp ứng được nhu cầu về Kiểm toán và Tài chính – ngân hàng cho các thành phần kinh tế trong cả nước; thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về lĩnh vực Kiểm toán và Tài chính – ngân hàng; góp phần phát triển khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường ngày càng vững mạnh.

ü    Tầm nhìn: Xây dựng Bộ môn ngày càng lớn mạnh, trở thành một trong những Bộ môn vững mạnh trong Khoa, có uy tín cao về lĩnh vực Kiểm toán và Tài chính – ngân hàng, thu hút số lượng lớn sinh viên theo học mỗi năm.

v    Nội dung giảng dạy và nghiên cứu

ü   Về công tác giảng dạy:

Giảng dạy cho sinh viên khối ngành kinh tế các kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên sâu về Kiểm toán và Tài chính - Ngân hàng.

Hiện nay, Bộ môn đang đảm nhiệm giảng dạy các học phần:

STT

Học phần

1

Lý thuyết kiểm toán

2

Kiểm toán tài chính

3

Kiểm toán môi trường

4

Kiểm toán hoạt động

5

Kiểm soát quản lý

6

Kiểm toán tài chính 1

7

Kiểm toán tài chính 2

8

Tài chính tiền tệ

9

Tài chính doanh nghiệp

10

Nguyên lý định giá

11

Công cụ phái sinh

12

Thanh toán quốc tế

13

Tài chính công

ü   Về công tác nghiên cứu khoa học:

+ Lĩnh vực nghiên cứu:

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về lĩnh vực Kiểm toán và Tài chính – Ngân hàng.

 Các giảng viên của Bộ môn đã chủ trì và tham gia thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cũng như viết bài đăng trên các tạp chí, hội thảo có uy tín trong và ngoài nước.

Ngoài ra, giảng viên của Bộ môn còn tham gia hướng dẫn nghiên cứu khoa học của sinh viên đạt kết quả tốt.

+ Các công trình nghiên cứu đã và đang thực hiện:

 

STT

Công trình

Nơi xuất bản

Tác giả

1

Kiểm toán hệ thống quản lý môi trường

Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán

Nguyễn Thị Mai Anh

2

Vận dụng tiêu chuẩn trong kiểm toán môi trường.

Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán

Nguyễn Thị Mai Anh

3

Ứng dụng EMA để xác định chi phí môi trường trong doanh nghiệp sản xuất

Tạp chí Kế toán – Kiểm toán

Nguyễn Thị Mai Anh

4

Xây dựng quy trình kiểm toán chất thải tại Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội

Đề tài NCKH – Trường ĐH TN & MT HN

 

 

   

5

   

 

Những điểm mới trong chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 315 và 330

Tạp chí Kế toán & Kiểm toán

Nguyễn Thị Mai Anh

6

Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm

Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán

Nguyễn Thị Mai Anh

7

Kế toán quản trị môi trường trên thế giới – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Hội thảo khoa học : Đổi mới trong hệ thống kế toán Việt Nam – Những tác động đến doanh nghiệp

Nguyễn Thị Mai Anh

8

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kiểm toán

Hội thảo KH quốc gia Kế toán – Kiểm toán Việt Nam, 20 Năm cải cách và hội nhập

Nguyễn Thị Mai Anh

9

Kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp bảo hiểm tại Ấn Độ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

 

 

Tạp chí nghiên cứu Tài chính Kế toán

Nguyễn Thị Mai Anh

10

Hướng dẫn kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp bảo hiểm – Kinh nghiệm từ Vương Quốc Anh

Tạp chí Kế toán & Kiểm toán,

Nguyễn Thị Mai Anh

11

Chất lượng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp bảo hiểm của các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam

 

 

Hội thảo KH quốc gia, Nghiên cứu và đào tạo kế toán, kiểm toán của các trường đại học Việt Nam theo chuẩn Quốc tế

Nguyễn Thị Mai Anh

12

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp bảo hiểm

Hội thảo KH quốc gia, Kế toán – Kiểm toán và Kinh tế Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0,

Nguyễn Thị Mai Anh

13

Đặc điểm doanh nghiệp bảo hiểm ảnh hưởng đến kiểm toán báo cáo tài chính

Hội thảo KH quốc gia, Kế toán – Kiểm toán – Tài chính Việt Nam thực trạng và phương hướng hoàn thiện

Nguyễn Thị Mai Anh

14

Kiểm toán môi trường - cần đặt đúng vai trò.

Tạp chí Công Thương

Ngô Thị Kiều Trang

15

Kiểm toán môi trường sự cần thiết đối với doanh nghiệp.

Tạp chí Công Thương

Ngô Thị Kiều Trang

16

Đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính.

Tạp chí Công Thương

Ngô Thị Kiều Trang

17

Đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính giai đoạn chuẩn bị kiểm toán

Tạp chí Kinh tế - Dự báo

Ngô Thị Kiều Trang

18

Sự cần thiết của chuẩn mực kế toán với nền kinh tế

Tạp chí Công Thương

Ngô Thị Kiều Trang

19

Studies of factors affecting risk assessment of  material misstatement in the audited financial statements

Hội thảo khoa học quốc tế ICFE2016

Ngô Thị Kiều Trang

20

Kiểm soát nội bộ tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Đề tài NCKH – Trường ĐH TN & MT HN

Ngô Thị Kiều Trang

21

Luật thuế giá trị gia tăng 2013: Vẫn còn nhiều dư địa cho hoàn thiện chính sách

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Năm 2013

ThS. Tạ Thị Bẩy

22

Định giá giá trị doanh nghiệp trong cổ phần hóa DNNN

Tạp chí Tài chính doanh nghiệp

Năm 2014

ThS. Tạ Thị Bẩy

23

Thu hút FDI “sạch” để phát triển bền vững

Tạp chí kinh tế và dự báo

Năm 2014

ThS. Phạm Thị Hương

24

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị vốn kinh doanh tại công ty TNHH MTV Kinh Đô miền Bắc.

Trường Đại học Tài ngyên và Môi trường Hà Nội

Năm 2015

ThS. Tạ Thị Bẩy

25

Các chỉ tiêu phân tích cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp

Tạp chí Công thương

Năm 2015

ThS. Tạ Thị Bẩy

ThS. Nguyễn Khánh Ly

26

Áp lực cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước năm 2015

Tạp chí kinh tế và dự báo

Năm 2015

ThS. Phạm Thị Hương

27

Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Năm 2016

ThS. Tạ Thị Bẩy

28

Thực trạng và vai trò doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuỗi giá trị doanh nghiệp ngành hang tôm đông lạnh xuất khẩu vùng đồng bằng song Cửu Long

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Năm 2016

ThS. Tạ Thị Bẩy

29

Ngân hàng thương mại Việt Namtrước thềm Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Tạp chí Công Thương
Năm 2016

ThS. Nguyễn Khánh Ly

30

Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép trong quá trình hội nhập

Tạp chí Kinh tế và dự báo
 Năm 2016

ThS. Nguyễn Khánh Ly

 

32

Thị trường dịch vụ hệ sinh thái và cơ hội cho Việt Nam

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

Năm 2016

ThS. Trương Thị Bích Trọng

32

Đề tài: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá thủy sản nuôi trồng trên địa bàn huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Trường Đại học Tài ngyên và Môi trường Hà Nội

Năm 2016

ThS. Phạm Thị Hương

33

Đại học Tài nguyên và Môi trường: Phấn đấu trở thành trường đại học uy tín trong nước và quốc tế.

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

Năm 2017

ThS. Tạ Thị Bẩy

 

34

Đề tài: Giải pháp phát triển sản phẩm trái phiếu xanh tại Việt Nam

Trường Đại học Tài ngyên và Môi trường Hà Nội

Năm 2017

ThS. Trương Thị Bích Trọng

35

Apec 2017 – Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

Tạp chí Công Thương

Năm 2017

ThS. Nguyễn Khánh Ly

36

Một số vấn đề cần tháo gỡ để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tạp chí kinh tế và dự báo

Năm 2017

ThS. Phạm Thị Hương

+ Giáo trình, sách chuyên khảo

STT

Tên giáo trình

Năm xuất bản

Chủ biên

1

Kiểm toán môi trường

2015

TS. Nguyễn Hoản

2

Tài chính doanh nghiệp

2013

TS. Nguyễn Hoản

ThS. Hoàng Đình Hương

ThS. Tạ Thị Bẩy

v    Định hướng tương lai:

Xây dựng và phát triển Bộ môn Kiểm toán - Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường trở thành cơ sở uy tín trong cả nước về đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực Kiểm toán và Tài chính – ngân hàng đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Giới thiệu bộ môn kiểm toán

Bài viết khác