Chuyển tới nội dung

Giới thiệu bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

27.12.2021

Giới thiệu bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

 

  BỘ MÔN KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Economics of Natural Resources and Environment Department

1. Lịch sử ra đời

Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo quyết định số 1964/QĐ-TĐHHN ngày 01 tháng 06 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, là bộ môn trực thuộc Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường ra đời trên cơ sở hợp nhất hai bộ môn (bộ môn Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và bộ môn Kinh tế tài nguyên biển).

2. Sứ mệnh, tầm nhìn

          Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường thực hiện sứ mệnh nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực kinh tế tài nguyên và môi trường, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của công cuộc phát triển kinh tế đất nước nói chung và của ngành Tài nguyên và Môi trường nói riêng.

          Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu và giảng dạy, góp phần xây dựng Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trở thành địa chỉ tin cậy, có uy tín về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế tài nguyên và môi trường.

3. Nội dung giảng dạy và nghiên cứu

·      Nội dung giảng dạy

Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ giảng dạy các học phần chuyên ngành thuộc chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên; và các học phần có liên quan đến lĩnh vực kinh tế tài nguyên, kinh tế môi trường của các chương trình đào tạo khác trong trường như Kế toán, Kiểm toán, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản lý đất đai, Quản lý biển, Thủy văn.

Các học phần giảng dạy

 

STT

Học phần

Phục vụ ngành/chuyên ngành

1

Kinh tế tài nguyên và môi trường

Kế toán, Kiểm toán, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản lý tài nguyên và môi trường

2

Định giá Kinh tế tài nguyên và môi trường

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

3

Quản lý kinh tế tài nguyên và môi trường

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

4

Quản lý dự án tài nguyên và môi trường

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

5

Kinh tế tài nguyên I

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

6

Kinh tế tài nguyên II

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

7

Phương pháp đánh giá địa chất tài nguyên khoáng

 
   

8

  

 

Phân tích lợi ích – chi phí

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

9

Đánh giá kinh tế tài nguyên nước

 
   

10

  

 

Tiếp cận cộng đồng trong quản lý tài nguyên

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

11

Kinh tế công cộng

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

12

Thương mại và tài nguyên môi trường

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

13

Kinh tế học biến đổi khí hậu

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

14

Kinh tế đất

Quản lý đất đai

15

Phân tích tổng hợp kinh tế tài nguyên và môi trường

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

16

Kinh tế tài nguyên biển

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên Kế toán, Kiểm toán, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

17

Kinh tế tài nguyên nước và môi trường

Thủy văn

18

Cơ sở kinh tế biển

Quản lý biển

     Nội dung nghiên cứu

Định hướng nghiên cứu của Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường tập trung vào các lĩnh vực sau: Kinh tế và quản lý tài nguyên thiên nhiên; Kinh tế môi trường; Lượng giá thiệt hại môi trường; Lượng giá giá trị tài nguyên; Kinh tế biển; Kinh tế xanh.

Các công trình nghiên cứu đã và đang thực hiện

 

STT

Công trình

Nơi xuất bản

Tác giả

   

1

Du lịch biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Thực trạng và giải pháp

Tạp chí Kinh tế và dự báo, Số 13, tháng 7/2014

Hà Thị Thanh Thủy

   

2

Tăng cường hiệu quả kinh tế trong phát triển du lịch biển ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số Chuyên đề, tháng 7/2014

Hà Thị Thanh Thủy

   

3

Thu hút khách du lịch Lào đến với biển Bắc Trung Bộ

Tạp chí Du lịch, Số tháng 8/2014

Hà Thị Thanh Thủy

   

4

Năng lực cạnh tranh quốc gia của du lịch biển Việt Nam: so sánh với Thái Lan và Inđônêxia

Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Số 11(483), tháng 11/2014

Hà Thị Thanh Thủy

   

5

Phát triển kinh tế du lịch biển ở Thái Lan và bài học cho Việt Nam

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Số 6(445), tháng 6/2015

Hà Thị Thanh Thủy

   

6

Thực trạng thu hút khách quốc tế của du lịch biển Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Nghiên cứu Kinh tế, số 7 (458), tháng 7/ 2016

Hà Thị Thanh Thủy

   

7

Kinh tế biển xanh của Mỹ, Trung Quốc và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Nghiên cứu Kinh tế, số 7

tháng 7/2017

 

 

Hà Thị Thanh Thủy

 

Đỗ Diệu Linh

8

Kinh tế biển xanh Việt Nam: một số vấn đề đặt ra và giải pháp

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

Hà Nội

Hà Thị Thanh Thủy

   

9

Lượng giá giá trị sử dụng trực tiếp của rừng ngập mặn tại xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

Hà Nội

Hà Thị Thanh Thủy

   

10

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến An ninh môi trường ở Việt Nam

Tạp chí Khoa học công nghệ Môi trường và Công an

Nguyễn Tân Huyền

Phạm Thị Bích Thủy

   

11

GDP xanh – thước đo hoàn hảo để đo lường phúc lợi kinh tế

Tạp chí Khoa học

công nghệ Môi trường và Công an

Nguyễn Tân Huyền

Phạm Thị Bích Thủy

   

12

Quản lý vốn tự nhiên trong tăng trưởng xanh

Tạp chí Công thương

Nguyễn Tân Huyền

(Đồng tác giả)

 

   

 

       

13

       

 

Tác động của thương mại đến môi trường

Tạp chí công thương

Nguyễn Tân Huyền Nguyễn Thị Hiền

   

14

Lý luận và thực tiễn về Kinh tế học Biến đổi khí hậu

Tạp chí Khoa học Tài nguyên và môi trường

Nguyễn Tân Huyền

(Đồng tác giả)

   

15

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Lai Châu: thực trạng và giải pháp

Tạp chí Công thương

Nguyễn Tân Huyền

Trần Thị Thu Trang

   

16

Tăng trưởng kinh tế với vấn đề gia tăng chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Uông Bí

Tạp chí Công thương

Nguyễn Tân Huyền

Trần Thị Thu Trang

   

17

Lượng giá thiệt hại sức khoẻ cộng đồng do ô nhiễm không khí gây ra bởi các nhà máy sản xuất xi măng bằng phương pháp chi phí sức khoẻ tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Tạp chí Công thương

Nguyễn Tân Huyền

Trần Thị Thu Trang

   

18

Áp dụng phương pháp chi phí du lịch trong lượng giá giá trị của khu di tích Đền Cao An Phụ, xã An Sinh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Tạp chí công thương

Nguyễn Tân Huyền

Trần Thị Thu Trang

   

19

Đào tạo nguồn nhân lực Kinh tế biển: Cơ hội và thách thức

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

Hà Nội

Nguyễn Tân Huyền

 Phạm Thị Bích Thủy

   

20

Thực trạng gắn kết trường đại học và doanh nghiệp, địa phương/ viện nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế tài nguyên và môi trường

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

Hà Nội

Nguyễn Tân Huyền

Trần Thị Thu Trang

   

21

Cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng: Nghiên cứu điểm tại Lai Châu

Trường Đại học Hải Phòng

Nguyễn Tân Huyền

Nguyễn Thị Hiền

   

22

Đánh giá nhận thức và hành vi của người tiêu dùng về vấn đề bảo vệ môi trường trên địa bàn Hà Nội

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

Hà Nội

Nguyễn Tân Huyền

   

23

Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất mô hình đo lường chất lượng đào tạo theo đánh giá của sinh siên tại các trường thuộc Bộ tài nguyên và Môi trường

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

Hà Nội

Nguyễn Tân Huyền

Phạm Thị Bích Thủy

và nnk

   

24

Nghiên cứu phương pháp lượng giá thiệt hại sức khoẻ cộng đồng do ô nhiễm không khí gây ra bởi các nhà máy sản xuất xi măng – Nghiên cứu thí điểm tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

Hà Nội

Nguyễn Tân Huyền

Trần Thị Thu Trang

   

25

Lượng giá giá trị cảnh quan khu di tích An Phụ, xã An Sinh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương bằng phương pháp chi phí du lịch

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

Hà Nội

Nguyễn Tân Huyền

Trần Thị Thu Trang

   

26

Lượng giá giá trị của hồ điều hoà trong khu Vinhomes Riverside – The Harmony, Long Biên, Hà Nội

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

Hà Nội

Nguyễn Tân Huyền

Trần Thị Thu Trang

Đào Hồng Vân

   

27

Khôi phục sinh kế bền vững cho người dân tái định cư các công trình thủy điện: từ kinh nghiệm đến giải pháp

Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, số tháng 6/2010

 

 

Phạm Thị Bích Thuỷ

 

28

Ảnh hưởng của phương thức canh tác nương rẫy đến môi trường đất và giải pháp khắc phục

Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, số tháng 7/2010

 

 

Phạm Thị Bích Thuỷ

 

29

Kinh tế xanh, một tất yếu khách quan của quá trình phát triển kinh tế

Tạp chí Khoa học Công nghệ và Môi trường Công an, số 22

Phạm Thị Bích Thuỷ

   

30

Tăng trưởng xanh, kinh nghiệm từ Hàn Quốc

Tạp chí Tạp chí Khoa học Công nghệ và Môi trường Công an, số 23

Phạm Thị Bích Thuỷ

   

31

Nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo vệ và sử dụng tài nguyên và môi trường hướng tới phát triển kinh tế xanh

Tạp chí Khoa học Công nghệ và Môi trường Công an, số 26

Phạm Thị Bích Thuỷ

   

32

Biến đổi khí hậu dưới góc nhìn kinh tế

Tạp chí Khoa học Công nghệ và Môi trường Công an, số 39

Phạm Thị Bích Thuỷ

   

33

Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường,

số 03

Phạm Thị Bích Thuỷ

   

34

Tiêu dùng xanh và sự phát triển bền vững

Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường,

số 04

Phạm Thị Bích Thuỷ

   

35

Phát triển khu công nghiệp bền vững: Những vấn đề đặt ra

Tạp chí Tài chính, kỳ 2, tháng 10/2015

Phạm Thị Bích Thuỷ

   

36

Tác động của biến đổi khí hậu đến đối tượng dễ bị tổn thương ở vùng núi phía Bắc

Tạp chí Tài chính, kỳ 2, tháng 9/2016

Phạm Thị Bích Thuỷ

   

37

Kinh nghiệm gắn kết trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của Đài Loan”

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

Hà Nội

Phạm Thị Bích Thuỷ

   

38

Impact of industrial zone, livelihood changes, vulnerability and adaptation ability of households nearby industrial zone

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Phạm Thị Bích Thuỷ

   

39

Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất mô hình đo lường chất đào tạo theo đánh giá của sinh viên tại các trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

Hà Nội

Phạm Thị Bích Thuỷ

   

40

Phát triển cụm ngành công nghiệp ở Việt Namtrong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế

Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Nhà nước “Nghiên cứu khoa học phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội  ở Việt Nam đến năm 2020” -  KX 01/11-15

Bộ Khoa học và

Công nghệ

Phạm Thị Bích Thuỷ

   

41

Tác động của biến đổi khí hậu đến đối tượng dễ bị tổn thương ở vùng núi phía Bắc: Nghiên cứu điểm tại Lai Châu

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

Hà Nội

Phạm Thị Bích Thuỷ

   

42

Để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu

Tạp chí Tài chính

Đặng Thị Hiền

   

43

Tái cơ cấu doanh nghiệp ngành nông nghiệp: Những vấn đề đặt ra

Tạp chí Tài chính

Đặng Thị Hiền

   

44

Tiếp tục quản lý, xây dựng và phát triển nền kinh tế biển xanh

Tạp chí Tài nguyên và

Môi trường

Đặng Thị Hiền

   

45

Bước ngoặt trong thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Tạp chí Tài nguyên và

Môi trường

Đặng Thị Hiền

   

Bài viết khác

Khoa kinh tế tài nguyên môi trườngKhoa kinh tế tài nguyên môi trường
Điện thoại: 0902 130 130
Email: dcac@hunre.edu.vn
Địa chỉ: Tầng 3, Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Website: https://kinhte.hunre.edu.vn