Chuyển tới nội dung

Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành năm 2021

16.08.2021

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.

Một số hình ảnh sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đi kiến tập, thực tập

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác