Chuyển tới nội dung

Giới thiệu ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng

28.04.2020

1. Tổng quan chương trình
Khối lượng kiến thức của ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng bao gồm 133 tín chỉ. Cụ thể:
Phần kiến thức giáo dục đại cương: 28 tín chỉ  
Phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành): 105 tín chỉ      
Thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp: 12 tín chỉ.


2. Mục tiêu đào tạo
- Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng cũng như ứng dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để thực hiện các công việc trong ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của nền kinh tế; đồng thời có năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm và có khả năng học tập lên trình độ cao hơn.
- Mục tiêu cụ thể:
Đào tạo cử nhân Logistics và quản lý chuỗi cung ứng đạt được các mục tiêu cụ thể sau:
+ Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có sức khoẻ tốt để phát triển sự nghiệp cá nhân và xây dựng đất nước.
+ Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội, chính trị, pháp luật, tài nguyên và môi trường; Có kiến thức nền tảng về kinh tế và quản trị kinh doanh; Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu về Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Có kiến thức thực tế để vận dụng giải quyết các công việc chuyên môn.
+ Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, ứng dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề trong hoạt động logistics và quản lý chuỗi cung ứng.
+ Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức độ hiểu, diễn đạt, xử lý được những tình huống thường gặp trong hoạt động logistics và quản lý chuỗi cung ứng.
+ Có năng lực tự chủ trong công việc, tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; Có tinh thần trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với cộng đồng và xã hội; 
+ Có năng lực tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và  phát triển sang các ngành đào tạo khác thuộc khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý.


3. Chuẩn đầu ra
3.1. Kiến thức
Sau khi hoàn thành khóa học, người học có khả năng:
- Ứng dụng kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội, chính trị, pháp luật, tài nguyên và môi trường để giải quyết các vấn đề trong  Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.
- Giải thích được các vấn đề cơ bản trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh làm cơ sở nghiên cứu các nội dung kiến thức chuyên sâu.
- Ứng dụng kiến thức nền tảng và chuyên sâu về Logistics để khai thác các nguồn lực cũng như giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. 
- Ứng dụng kiến thức cốt lõi liên quan đến hoạt động của chuỗi cung ứng như lập kế hoạch vận tải hàng hóa, dịch vụ vận tải, kho bãi, xuất nhập khẩu, hải quan,... để giải quyết các vấn đề trong quản lý chuỗi cung ứng.
3.2. Kỹ năng
Sau khi hoàn thành khóa học, người học đạt được các kỹ năng sau:
- Cập nhật thông tin, tổng hợp tài liệu, đánh giá, phân tích, phản biện, nhận biết vấn đề trong lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng.
- Lập kế hoạch và điều hành hệ thống trong lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng.
- Phân tích và thiết kế hệ thống hậu cần, dịch vụ hỗ trợ trong chuỗi cung ứng gắn với bảo vệ tài nguyên và môi trường.
- Ứng dụng thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề trong hoạt động logistics và quản lý chuỗi cung ứng.
- Làm việc nhóm (hình thành nhóm, duy trì hoạt động nhóm, phát triển nhóm và làm việc với các nhóm khác)
- Quản lý và lãnh đạo (hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra, đánh giá hoạt động tổ chức, duy trì và phát triển quan hệ với các đối tác, đàm phán, thuyết phục và quyết định trên nền tảng có trách nhiệm với xã hội và tuân thủ pháp luật)
- Giao tiếp, thuyết trình và viết báo cáo (lập luận, sắp xếp ý tưởng, giao tiếp trực tiếp, giao tiếp bằng văn bản và các phương tiện truyền thông, thuyết trình )    
- Năng lực ngoại ngữ và tin học:
Ngoại ngữ (Tiếng Anh): Sinh viên phải đạt được một trong các điều kiện dưới đây: 
+ Đạt chuẩn bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương đương bậc B1 theo khung tham chiếu chung Châu Âu) do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức thi sát hạch.
+ Đạt chuẩn bậc B1 tiếng Anh do các đơn vị khác được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép hoặc tương đương theo khung tham chiếu dưới đây:  

Khung tham

chiếu CEFR

IELTS

TOEIC

TOEFL ITP

TOEFL CBT

TOEFL IBT

Cambridge Tests

Chuẩn

Việt Nam

B1

4.5

450

450

133

45

45 – 59 FCE

65 – 79 PET

90 – 100 KET

3/6

Tin học: Đạt chuẩn Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức thi sát hạch hoặc do các đơn vị khác được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép.
 Sử dụng được một số phần mềm chuyên ngành để phục vụ tốt yêu cầu công việc

3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
Sau khi hoàn thành khóa học, người học có khả năng:
- Tuân thủ các nguyên tắc an toàn lao động, đạo đức nghề nghiệp.
- Tự chủ, độc lập làm việc trong tổ chức.
- Trách nhiệm với cá nhân và trách nhiệm với cộng đồng và xã hội; 
- Học tập lên trình độ cao hơn hoặc phát triển sang các ngành đào tạo khác thuộc khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý.

Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có thể làm việc phù hợp và tốt ở các bộ phận, công việc sau:
- Các bộ phận có liên quan đến hoạt động logistics và chuỗi cung ứng của các loại hình doanh nghiệp trong và ngoài nước, cơ quan quản lý nhà nước các cấp, của ngành và địa phương; 
- Các bộ phận của ngành hải quan có liên quan về giao nhận vận tải; 
- Các bộ phận nghiệp vụ như quản lý kho hàng, xuất nhập khẩu, giao nhận vận tải... ở các doanh nghiệp/ tổ chức cung cấp dịch vụ logistics, sử dụng dịch vụ hoặc có hoạt động logistics trong nước và quốc tế. 
- Nghiên cứu viên, chuyên gia tư vấn và giảng dạy về logistics & quản lý chuỗi cung ứng ở các Viện nghiên cứu, các Học viện, trường Đại học và Cao đẳng
 

Bài viết khác