Chuyển tới nội dung

Chương trình đào tạo ngành Marketing năm 2021

16.08.2021

Ngành Marketing gồm có 4 chuyên ngành: 

- Quản trị marketing

- Quản trị thương hiệu

- Truyền thông Marketing

- Quan hệ công chúng

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết liên liên quan
Bài viết khác