Chuyển tới nội dung

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh năm 2021

16.08.2021

Ngành Quản trị kinh doanh gồm có 4 chuyên ngành:

- Quản trị kinh doanh tổng hợp

- Quản trị kinh doanh bất động sản

- Quản trị văn phòng

- Kinh doanh thương mại

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết liên liên quan
Bài viết khác