Chuyển tới nội dung

Giới thiệu tổ công đoàn khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

27.12.2021

GIỚI THIỆU

TỔ CÔNG ĐOÀN KHOA KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Tổ Công đoàn Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường là tổ chức đoàn thể trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Sau 15 năm hình thành và phát triển, tính đến tháng 9 năm 2023, tổng số đoàn viên công đoàn thuộc Tổ Công đoàn Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường gồm 120 công đoàn viên. Trình độ của đoàn viên công đoàn không ngừng được nâng cao, cụ thể: trình độ Phó giáo sư là 02 đồng chí, Tiến sĩ là 11 đồng chí, 94 đồng chí có trình độ thạc sĩ, 13 cử nhân. Có 55 đoàn viên công đoàn là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

 1. Cơ cấu tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

TS. Bùi Thị ThuTổ trưởng

0935421987

btthu.qtkd@hunre.edu.vn                             

2

Ths. Trần Đình TrìnhTổ phó

0869323691

tdtrinh@hunre.edu.vn

2. Trách nhiệm, quyền hạn

Tổ Công đoàn Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Công đoàn Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, và Chi bộ Kinh tế Tài nguyên và Môi trường.

3. Thành tích đạt được

Về thành tích tập thể, trong nhiều năm, Tổ Công đoàn Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể Công đoàn xuất sắc. Năm 2016, Tổ Công đoàn Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường vinh dự được nhận Giấy khen của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về thành tích cá nhân, hàng năm đoàn viên công đoàn đều đạt danh hiệu thi đua Công đoàn viên tốt trở lên. Nhiều đoàn viên công đoàn được khen thưởng “Biểu dương Công đoàn trường” và đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Trong những năm gần đây, Tổ Công đoàn Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường luôn có cá nhân được khen thưởng “Giấy khen của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường”.

4. Định hướng phát triển

- Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của công tác Công đoàn trong phạm vi, chức trách hoạt động của Tổ Công đoàn;

- Thường xuyên đổi mới cách thức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động Công đoàn;

- Tiếp tục chăm lo đời sống; làm tốt công tác thăm hỏi, động viên; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên; thực hiện bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn;

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tạo nguồn cho phát triển Đảng đối với đoàn viên công đoàn.

Bài viết khác