Chuyển tới nội dung

Giới thiệu tổ công đoàn khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

27.12.2021

GIỚI THIỆU

TỔ CÔNG ĐOÀN KHOA KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Tổ Công đoàn Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường là tổ chức đoàn thể trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Sau gần 10 năm hình thành và phát triển, tính đến tháng 6 năm 2018, tổng số đoàn viên công đoàn thuộc Tổ Công đoàn Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường gồm 47 công đoàn viên. Trình độ của đoàn viên công đoàn không ngừng được nâng cao, cụ thể: trình độ Phó giáo sư là 01 đồng chí, Tiến sĩ là 07 đồng chí, 37 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 02 cử nhân. Có 22/47 đoàn viên công đoàn là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

 1. Cơ cấu tổ chức

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

TS. Hà Thị Thanh Thủy

Tổ trưởng

0906.283.269

thuyktdn10@gmail.com

2

TS. Đỗ Thị Dinh

Tổ phó

0982.009.886

ngoan109@gmail.com

2. Trách nhiệm, quyền hạn

Tổ Công đoàn Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Công đoàn Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, và Chi bộ Kinh tế Tài nguyên và Môi trường.

3. Thành tích đạt được

Về thành tích tập thể, trong nhiều năm, Tổ Công đoàn Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể Công đoàn xuất sắc. Đặc biệt, năm 2016, Tổ Công đoàn Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường vinh dự được nhận Giấy khen của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về thành tích cá nhân, hàng năm đoàn viên công đoàn đều đạt danh hiệu thi đua Công đoàn viên tốt trở lên. Nhiều đoàn viên công đoàn được khen thưởng “Biểu dương Công đoàn trường” và đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Trong những năm gần đây, Tổ Công đoàn Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường luôn có cá nhân được khen thưởng “Giấy khen của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường”.

 

4. Định hướng phát triển

- Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của công tác Công đoàn trong phạm vi, chức trách hoạt động của Tổ Công đoàn;

- Thường xuyên đổi mới cách thức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động Công đoàn;

- Tiếp tục chăm lo đời sống; làm tốt công tác thăm hỏi, động viên; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên; thực hiện bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn;

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tạo nguồn cho phát triển Đảng đối với đoàn viên công đoàn.

Bài viết khác