Chuyển tới nội dung

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019

04.07.2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019

 Căn cứ Quyết định số 4115/QĐ-TĐHHN ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Ban hành quy định tổ chức các kỳ thi tuyển sinh tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019.

Xem thêm tại đây: Chi tiết thông báo


Tệp đính kèm:
Thong_bao_tuyen_sinh.pdf