Chuyển tới nội dung

Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

27.12.2021

KHOA KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Economics of Natural Resources and Environment Faculty (ECORE) 

GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường được thành lập từ năm 2008, là một thành viên của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội theo Quyết định số 1253/QĐ-TCĐHN ngày 06/10/2008.

Sứ mạng: Đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh, du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên và môi trường, đáp ứng yêu cầu của ngành Tài nguyên và Môi trường cũng như nhu cầu xã hội.

Tầm nhìn: Xây dựng Khoa trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín trong khối ngành Kinh tế với đặc thù gắn với bảo vệ tài nguyên và môi trường, sánh kịp với các trường đại học lớn trong cả nước và khu vực.

Các mục tiêu chiến lược:

- Phát triển chương trình đào tạo theo nhu cầu. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh, du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên và môi trường hướng tới phát triển bền vững cho quốc gia, khu vực và thế giới.

- Tạo môi trường tốt nhất cho sự phát triển của từng thành viên trong Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường.

- Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các trường đại học, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần vào sự thành đạt của các đối tác cũng như Khoa và Nhà trường. Học tập kinh nghiệm, công nghệ tiên tiến trên thế giới, ứng dụng những tiến bộ mới nhất trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

Trình độ đào tạo

Ngành

Chuyên ngành

Thạc sỹ

Kế toán

Kế toán doanh nghiệp

Kiểm toán và Phân tích tài chính

 

Đại học

Kế toán

Kế toán doanh nghiệp

Kiểm toán và Phân tích tài chính

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh tổng hợp

Quản trị kinh doanh Bất động sản

Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Quản trị dịch vụ Du lịch sinh thái

Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên

Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

Kinh tế Biển

 

 

 

 

 

MỘT SỐ HƯỚNG NGHIÊN CỨU ĐÃ THỰC HIỆN

Lĩnh vực Kinh tế:

- Tiêu dùng xanh

- Mức sẵn lòng chi trả cho sản phẩm sạch

- Đánh giá lợi ích, chi phí sử dụng sản phẩm tiết kiệm năng lượng

- Lượng giá giá trị cảnh quan bằng phương pháp chi phí du lịch

- Lượng giá thiệt hại nông nghiệp do ô nhiễm môi trường

- Lượng giá thiệt hại sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm không khí

- Giảm nghèo của các xã đặc biệt khó khăn

- Hiệu quả kinh tế của nuôi trồng thủy sản

- Ảnh hưởng của xuất khẩu lao động đến đời sống các hộ gia đình

- Các nhân tố ảnh hưởng đến cung, cầu sản phẩm

- Chi trả dịch vụ môi trường rừng

Lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán

- Hệ thống kiểm soát nội bộ trong các cơ sở đào tạo

- Hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp

- Mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp

- Kế toán trách nhiệm trong trường đại học

- Vận dụng mô hình ABC xác định chi phí lớp học

Lĩnh vực Quản trị kinh doanh

- Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Sức cạnh tranh của sản phẩm

- Ảnh hưởng của năng lực đến kết quả công việc của nhân viên.

- Xuất, nhập khẩu hàng hóa

- Kênh phân phối sản phẩm

- Marketing sản phẩm

- Mô hình đo lường chất lượng sản phẩm

- Phát triển thị trường sản phẩm

- Ứng dụng Internet tăng cường hiệu quả Marketing

- Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua

Lĩnh vực Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành

- Quản lý nhà nước về du lịch

- Phát triển các loại hình du lịch

- Chất lượng hướng dẫn viên du lịch

- Sự hài lòng của khách du lịch

- Hành vi tiêu dùng có trách nhiệm của khách du lịch

Lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng

- Phát triển sản phẩm trái phiếu xanh

- Hiệu quả đầu tư dự án

- Thu hút đầu tư

- Quản lý thu thuế thu nhập cá nhân

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Tiếp tục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực Kinh tế tài nguyên và Môi trường, Quản trị kinh doanh, Kế toán - Kiểm toán và Quản trị Du lịch và Lữ hành.

- Tiếp tục tổ chức và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học về Kinh tế tài nguyên và Môi trường,  Quản trị kinh doanh, Kế toán - Kiểm toán và Quản trị Du lịch và Lữ hành.

- Cung cấp các dịch vụ tư vấn, chuyển giao khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Kinh tế tài nguyên và môi trường, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Du lịch và phát triển theo yêu cầu của các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, các tổ chức quốc tế, các địa phương và các thành phần kinh tế.

- Cung cấp các dịch vụ về đào tạo và cấp chứng chỉ nghề ngắn hạn trong lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán, Kinh tế tài nguyên và môi trường, Quản trị kinh doanh và Quản trị Du lịch và Lữ hành cho các đối tượng sinh viên và các cán bộ hoạt động trong khu vực nhà nước và tư nhân.