Chuyển tới nội dung

Giới thiệu bộ môn kế toán

BỘ MÔN KẾ TOÁN

(Deparment of accounting)

1. Lãnh đạo bộ môn

Họ và Tên

Số điện thoại

Email

Chức vụ

TS. Nguyễn Hoản

0915.826.869

Hoannx.nd@gmail.com

Trưởng bộ môn

2. Giới thiệu về bộ môn

* Lịch sử ra đời

Bộ môn kế toán trực thuộc Khoa kinh tế tài nguyên và môi trường – Đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội. Bộ môn được thành lập theo quyết định số 825/QĐ-TĐHHN ngày 04 tháng 05 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bộ môn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng tốt nhu cầu về kế toán và quản trị tài chính của các thành phần kinh tế trong xã hội. Số lượng cử nhân kế toán, Kiểm toán và Tài chính doanh nghiệp được đào tạo từ bộ môn tăng nhanh hằng năm.

Bộ môn kế toán có đội ngũ giảng viên dày dặn kinh nghiệm, luôn tâm huyết với nghề, có trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp, say mê nghiên cứu khoa học. Toàn thể bộ môn luôn nỗ lực phấn đấu, trau dồi trình độ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần xây dựng khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính doanh nghiệp, Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên.

·Sứ mệnh tầm nhìn

Sứ mạng: Bộ môn Kế toán luôn xác định rõ sứ mạng cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực và các sản phẩm nghiên cứu khoa học, đào tạo chất lượng cao trong lĩnh vực kế toán kiểm toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và hội nhập quốc tế; và sự hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam với các trường đại học khác trên thế giới. 

Tầm nhìn: Xây dựng bộ môn trở thành một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu, tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực kế toán tại Việt Nam và khu vực đặc biệt trong lĩnh vực kế toán môi trường.

* Nội dung giảng dạy và nghiên cứu:

Hiện nay bộ môn đang được giao nhiệm vụ giảng dạy các môn học như sau:

STT

Học phần

1

Lý thuyết kế toán

2

Kế toán tài chính 1

3

Phân tích kinh doanh

4

Kế toán công

5

Kế toán ngân hàng

6

Lý thuyết kiểm toán

7

Hệ thống thông tin kế toán

8

Kế toán máy

9

Đạo đức nghề nghiệp

10

Kế toán quản trị 1

11

Kế toán quản trị 2

12

Kế toán tài chính 1

13<

Khoa kinh tế tài nguyên môi trườngKhoa kinh tế tài nguyên môi trường
Điện thoại: 0902 130 130
Email: dcac@hunre.edu.vn
Địa chỉ: Tầng 3, Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Website: https://kinhte.hunre.edu.vn