Chuyển tới nội dung

Cơ cấu tổ chức của Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

31.01.2021
Cơ cấu tổ chức của khoa bao gồm: Chi bộ Đảng, Chính quyền khoa, tổ chức công đoàn, tổ chức đoàn thành niên.

Các tổ chức hoạt động dưới sự chỉ đạo toàn diện của chi ủy và chi bộ Đảng trong khoa. Được thể hiện theo sơ đồ quản lý sau:

A. Bộ máy quản lý khoa: Ban chủ nhiệm khoa gồm có 01 trưởng khoa và 02 phó trưởng khoa có nhiệm vụ hỗ trợ công việc cho trưởng khoa.

HỌ VÀ TÊNCHỨC VỤSỐ ĐIỆN THOẠIEMAIL
PGS.TS. Nguyễn HoảnBí thư chi bộ/Trưởng khoa0915826869hoannx.nd@gmail.com
TS. Hoàng Đình HươngPhó bí thư chi bộ/Phó trưởng khoa0916175566huongnd.ecore@hunre.edu.vn
Th.S Nguyễn Thị Thanh MaiPhó trưởng khoa0915310345nttmai.qtkd@hunre.edu.vn

 

B. Các Bộ môn: Hiện nay khoa có 8 bộ môn gồm:

- Bộ môn Kế toán

- Bộ môn Kiểm toán

- Bộ môn Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

- Bộ môn Quản trị khách sạn

- Bộ môn Kinh tế học

- Bộ môn Quản trị kinh doanh

- Bộ môn Phân tích định lượng

- Bộ môn logistics và quản lý chuỗi cung ứng