Chuyển tới nội dung

Danh sách giảng viên khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

27.12.2021

Danh sách giảng viên khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

 

 Tổng số cán bộ giảng viên tham gia nghiên cứu giảng dạy tại khoa hiện nay là 55 giảng viên, trong đó có 02 PGS, 12 TS và số còn lại là giảng viên có trình độ Thạc sỹ, hiện nay số giảng viên này đang tích cực hoàn thiện luận án NCS của mình nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo ngày càng cao của Khoa và Nhà trường.

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN
 

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chuyên ngành

Chức vụ

Lý lịch khoa học/ English

I

Bộ môn Kế toán

1

Nguyễn Hoản

Tiến sĩ

Kế toán

Trưởng khoa/ Tr bộ môn

Tiếng việtEnglish

2

Phan Thị Minh Lý

PGS/TS

Kế toán

Giảng viên

Tiếng việt/ English

3

Đào Thị Thanh Thúy

Thạc sỹ

Kế toán

Giảng viên

Tiếng việtEnglish

4

Nguyễn Thị Diệu Linh

Thạc sỹ

Kế toán

Giảng viên

Tiếng việtEnglish

5

Nguyễn Kiều Hoa

Thạc sỹ

Kế toán

Giảng viên

Tiếng việtEnglish

6

Nguyễn Thị Thu Trang

Thạc sỹ

Kế toán

Giảng viên

Tiếng việtEnglish

7

Bùi Phương Nhung

Thạc sỹ

Kế toán

Giảng viên

Tiếng việtEnglish

8

Giáp Minh N.Ánh

Thạc sỹ

Kế toán

Giảng viên

Tiếng việtEnglish

9

Trần Thị Dung

Thạc sỹ

Kế toán

Giảng viên

Tiếng việt/ English

10

Nguyễn Quỳnh Châm

Thạc sỹ

Kế toán

Giảng viên

Tiếng việt/ English

II

Bộ môn Kiểm toán

1

Ngô Thị Kiều Trang

Tiến sĩ

Kiểm toán

Trưởng bộ môn

Tiếng việtEnglish

2

Nguyễn Thị Mai Anh

Tiến sĩ

Kiểm toán

Giảng viên

Tiếng việtEnglish

3

Phạm Huy Hùng

Thạc sỹ

Kiểm toán và Phân tích tài chính

Giảng viên

Tiếng việt/ English

4

Tạ Thị Bẩy

Thạc sỹ

Kiểm toán và Phân tích tài chính

Giảng viên

Tiếng việtEnglish

5

Phạm Thị Hương

Thạc sỹ

Kiểm toán và Phân tích tài chính

Giảng viên

Tiếng việtEnglish

6

Trương Bích Trọng

Thạc sỹ

Kiểm toán và Phân tích tài chính

Giảng viên

Tiếng việtEnglish

7

Nguyễn Khánh Ly

Thạc sỹ

Kiểm toán và Phân tích tài chính

Giảng viên

Tiếng việtEnglish

III

Bộ môn Quản trị kinh doanh

1

Bùi Thị Thu

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Trưởng bộ môn

Tiếng việt/English

2

Đinh Mai Thanh

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

Giảng viên

Tiếng việtEnglish

3

Vũ Thị Ánh Tuyết

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

Giảng viên

Tiếng việtEnglish

4

Nguyễn Thị Thu Hường

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

Giảng viên

Tiếng việtEnglish

5

Đào Thị Thương

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

Giảng viên

Tiếng việtEnglish

6

Chu Lâm Sơn

Thạc sỹ

Quản trị kinh doanh

Giảng viên

Tiếng việt/ English

IV

Bộ môn Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

1

Hoàng Đình Hương

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Phó trưởng khoa

Tiếng việtEnglish

2

Nguyễn Thị Thanh Mai

Thạc sĩ

Quản trị du lịch và lữ hành

P.Tr bộ môn

Tiếng việtEnglish

3

Ngô Thị Duyên

Thạc sĩ

Quản trị du lịch và lữ hành

Giảng viên

Tiếng việtEnglish

4

Đỗ Thị Phương

Thạc sĩ

Quản trị du lịch và lữ hành

Giảng viên

Tiếng việtEnglish

5

Nguyễn Minh Tuấn

Thạc sĩ

Quản trị du lịch và lữ hành

Giảng viên

Tiếng việtEnglish

6

Vũ Thị Thảo

Thạc sĩ

Quản trị du lịch và lữ hành

Giảng viên

Tiếng việt/ English

V

Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

1

Hà Thị Thanh Thủy

Tiến sĩ

Kinh tế học

Trưởng bộ môn

Tiếng việtEnglish