Previous
  • Chào mừng bạn đến với Khoa Kinh tế tài nguyên và môi trường

  • Giải bóng đá nữ khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường năm 2010

  • Một số hình ảnh Đêm giao lưu văn nghệ của sinh viên khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường tại trường Đại học Xây dựng

  • Một số hình ảnh Đêm giao lưu văn nghệ của sinh viên khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường tại trường Đại học Xây dựng

  • Một số hình ảnh Đêm giao lưu văn nghệ của sinh viên khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường tại trường Đại học Xây dựng

Next
KHOA VÀ BỘ MÔN
Khoa Lý luận chính trị
Khoa Khí tượng, Thủy văn
Khoa Trắc địa - Bản đồ
Khoa Quản lý đất đai
Khoa Công nghệ thông tin
Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường
Khoa Địa chất
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng
Khoa Môi trường
Bộ môn Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững
Bộ môn Khoa học biển
Bộ môn ngoại ngữ
Khoa Tài nguyên nước
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ và Bồi dưỡng CBCC
Trung tâm Hợp tác đào tạo
Thông báo về quy định công bố điểm của khoa Kinh tế TN&MT

Kể từ năm 2012, tất cả điểm của sinh viên các bậc, hệ đào tạo thuộc khoa Kinh tế TN&MT giảng dạy bao gồm điểm bộ phận, điểm thi... sẽ được công bố trên trang web của khoa, đề nghị sinh viên các lớp thương xuyên vào trang web của khoa để nhận điểm. Từ nay, khoa sẽ không phát điểm tại văn phòng khoa. (01/04/2014)

Thông báo V/v Tổ chức học cùng lúc hai ngành cho SV hệ đại học chính quy (06/08/2013)
Đã có trang Facebook của khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường (12/03/2013)
Hình ảnh buổi lễ trao bằng Cử nhân sinh viên ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh (03/12/2012)
TIN MỚI NHẤT
Điểm thi lần 1 môn Nguyên lý kinh tế lớp LDH2QD
Điểm thành phần môn Kế toán công lớp CD11KE3
Điểm thành phần môn Kế toán thuế lớp CD11KE2, CD11KE4
Giáo dục thể chất 4
Điểm thi môn Toán cao cấp (lần 2) các lớp ĐH3KE1, 2,3
Điểm thi môn Giáo dục quốc phòng 1,2,3 (lần 1) lớp CD12QT
THÔNG BÁO
Thông báo về quy định công bố điểm của khoa Kinh tế TN&MT
Thông báo V/v Đăng ký học lại cho sinh viên các hệ Đại học 1,2 và Cao đẳng 10,11
Danh sách phòng thi lần 2 các môn KTVM; NLTKKT; KTC (học lại buổi tối)
Thông báo V/v Đăng ký học lại cho các SV bị trùng lịch học do thay đổi TKB kì 2 (2013-2014)
Thông báo V/v Đăng ký học lại cho sinh viên hệ Liên thông đại học khóa 2
Danh sách sinh viên các lớp đại học khóa 2 học kỳ 2 năm học 2013-2014
Giới thiệu chung
Giới thiệu khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường (20/01/2011)
Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 1253/QĐ-TCĐHN ngày 06/10/2008. Ngay từ khi mới thành lập, ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể cán bộ giảng viên trong khoa đều xác định là một trong những khoa lớn và rất có tiềm năng phát triển của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, khoa luôn nỗ lực trong nghiên cứu, học tập và đào tạo nhằm góp phần củng cố vị trí cũng như sự phát triển chung của nhà trường.
Giới thiệu ý nghĩa logo khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường
Danh sách giảng viên khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường
Thông tin sinh viên
Thông báo về quy định công bố điểm của khoa Kinh tế TN&MT (01/04/2014)
Kể từ năm 2012, tất cả điểm của sinh viên các bậc, hệ đào tạo thuộc khoa Kinh tế TN&MT giảng dạy bao gồm điểm bộ phận, điểm thi... sẽ được công bố trên trang web của khoa, đề nghị sinh viên các lớp thương xuyên vào trang web của khoa để nhận điểm. Từ nay, khoa sẽ không phát điểm tại văn phòng khoa.
Thông báo V/v Đăng ký học lại cho sinh viên các hệ Đại học 1,2 và Cao đẳng 10,11
Danh sách phòng thi lần 2 các môn KTVM; NLTKKT; KTC (học lại buổi tối)
Thông báo V/v Đăng ký học lại cho các SV bị trùng lịch học do thay đổi TKB kì 2 (2013-2014)
Thông báo V/v Đăng ký học lại cho sinh viên hệ Liên thông đại học khóa 2
Danh sách sinh viên các lớp đại học khóa 2 học kỳ 2 năm học 2013-2014
Danh sách sinh viên hệ cao đẳng khóa 11 kỳ 2 năm học 2013-2014
Thông tin về điểm các lớp Cao đẳng
Điểm thành phần môn Kế toán công lớp CD11KE3 (24/04/2014)
Điểm thành phần môn Kế toán thuế lớp CD11KE2, CD11KE4
Điểm thi môn Giáo dục quốc phòng 1,2,3 (lần 1) lớp CD12QT
Điểm thành phần môn Luật Kinh tế lớp CD12KE1,2
Điểm thành phần môn Kế toán công lớp CD11KE5
Điểm thành phần môn Kế toán công lớp CD11KE1
Điểm thi giáo dục thể chất 3 (lần 2) lớp CD11KE4
Thông tin chung các lớp Cao đẳng
Danh sách thi lần 2 lớp CD12 (14/03/2014)
Danh sách thi lần 2 các lớp cao đẳng khóa 11
Danh sách sinh viên học kỳ 2 năm học 2013-2014 các lớp Cao đẳng 11
Danh sách phòng thi lần 2 các lớp Cao đẳng 10
Thông báo V/v tổ chức thi lại cho sinh viên CD11 môn Tin học đại cương
Danh sách phòng thi lần 2 môn Nguyên lý thống kê kinh tế lớp CD11QT
Lịch thi lần 2 môn Tin học đại cương các lớp Cao đẳng 11 (điểu chỉnh)
Biểu mẫu các lớp Cao đẳng
Điểm thi lần 2 kế toán công lớp bổ sung lần 1 (09/01/2014)
Lịch & Thời khóa biểu trung tâm
Lịch thi môn GDTC 1 - Đại học khóa 3 và Cao đẳng 12 (03/01/2014)
Lịch thi môn GDQP AN - Đại học khóa 3 (Điều chính lần 1)
Lịch thi môn GDQP AN - Đại học khóa 3, kỳ 1 năm học 2013-2014 (CS1)
Điều chỉnh lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014
Lịch học lại và thi lại kỳ I năm học 2013-2014
Lịch thi môn GDTC3 – ĐH2 và CD11 học kỳ 1 năm học 2013-2014
Lịch thi môn GDQP – AN học phần: 3 và 4
Thông tin về điểm các lớp Liên thông
Điểm thi lần 1 môn Nguyên lý kinh tế lớp LDH2QD (24/04/2014)
Điểm thi môn Kế toán quản trị (lần 1) lớp LĐH3KE
Điểm thành phần môn Kế toán quản trị lớp LDH3KE
Điểm thi lần 2 môn Kinh tế TN&MT lớp LDH3M
Điểm thi môn Kinh tế TN&MT lớp LCD11QD2 (đợt học 2)
Điểm thành phần môn Kinh tế TN&MT lớp LCD11QD2 (đợt học 2)
Điểm thi Giáo dục thể chất 3 lớp LT ĐH2 ( bổ sung kiến thức đầu vào)
Thông tin chung các lớp Liên thông
Thông báo về Lịch học môn Giáo dục quốc phòng lớp LCD10KE (08/06/2013)
Danh sách thi lần 2 lớp LDH1KE2 (HÀ NAM)
Danh sách phòng thi lần 2 lớp LCD10KE và lịch thi lần 2
Bảng điểm thành phần các lớp ngoài ngành
Điểm thi LẦN 1 các môn thi trong tháng 10 lớp LDH1KE, LDH2KE
Thông tin chung các lớp Đại học
Danh sách thi lần 2 môn Kinh tế vi mô và quản trị học lớp ĐH3KE (26/03/2014)
Danh sách thi lại môm Luật kinh tế lớp DH2KE, KN
Danh sách thi lại môn Kỹ năng GT và LVN các lớp ĐH2C
TKB Giáo dục thể chất 4 - ĐH2 Kì 2 (2013-2014)
Danh sách phòng thi LẦN 2 các lớp Đại học 2
Danh sách phòng thi lần 2 các lớp Đại học 1
Danh sách phòng thi lần 2 các lớp Đại học 2
Thông tin về điểm các lớp Đại học
Giáo dục thể chất 4 (22/04/2014)
Điểm thi môn Toán cao cấp (lần 2) các lớp ĐH3KE1, 2,3
Điểm thành phần môn Kiểm toán hoạt động và Kiểm toán tài chính 2 lớp ĐH1KN
Điểm thành phần môn Kế toán quốc tế lớp ĐH1KE2, KN
Điểm thi kinh tế vi mô (lần 2) lớp ĐH3KE3 và lớp ĐH2KE4
Điểm thi lần 2 môn Tiếng Anh 1 các lớp ĐH3
Điểm thi môn Giáo dục thể chất 1 (lần 2) lớp ĐH3KE1,2,3,4,5
Thời khóa biểu CĐ
Thời khóa biểu các lớp Cao đẳng khóa 12, học kỳ 1 năm học 2013-2014 (11/10/2013)
Thời khóa biểu môn GDTC3 các lớp Cao đẳng 11 (Điều chỉnh lần 1)
Lịch thi lại học kỳ hè năm học 2012-2013 các lớp CD9,10,11
Thời khóa biểu GDTC3 các lớp Cao đẳng 11
Thời khóa biểu ĐH
Thời khóa biểu môn GDQP hệ Đại học 3 (điều chỉnh lần 1) (29/11/2013)
Lịch thi môn GDTC5 - các lớp Đại học 1 học kỳ 1 (2013-2014)
Thời khóa biểu môn GDQP-AN Hệ đại học khóa 3 - Cơ sở 1
Thời khóa biểu giáo dục thể chất 1 các lớp ĐH3, CD12; kỳ 1 (2013-2014)
Thời khóa biểu các lớp Đại học khóa 3, học kỳ 1 năm học 2013-2014
Thời khóa biểu môn GDTC3 các lớp Đại học 2 (Điều chỉnh )
Lịch thi lại học kỳ hè năm học 2012-2013 các lớp ĐH1,2
Thời khóa biểu LT
Thời khóa biểu liên thông đại học khóa 3 kỳ 1 năm học 2013-2014 (13/12/2013)
Thời khóa biểu các lớp Liên thông đại học khóa 2 (2013-2014)
Thời khóa biểu lớp LĐH2KE5 (Á Châu cũ) học kỳ I năm học 2012-2013
Thực tập và Khóa luận
Quyết định Hủy nhiệm vụ hướng dẫn và làm Khoa luận tốt nghiệp của sinh viên Đồng Thị Hồng Hạnh (13/02/2014)
Lý do: Không đủ điều kiện đầu vào. Sinh viên nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ phòng Đào tạo để được giải quyết
Cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại cơ sở chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp và Kiểm toán
Cử sinh viên đi thực tập tại cơ sở: Vũ Thị Kim Cúc
Thời gian bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp năm 2014
Thông báo lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
 
 PM TÁC NGHIỆP
Tin đáng chú ý
Điểm thi lần 1 môn Nguyên lý kinh tế lớp LDH2QD
Điểm thi môn Kế toán quản trị (lần 1) lớp LĐH3KE
Điểm thành phần môn Kế toán quản trị lớp LDH3KE
Điểm thành phần môn Kinh tế TN&MT lớp LCD11QD2 (đợt học 2)
Điểm thi môn Kinh tế TN&MT lớp LCD11QD2 (đợt học 2)
Điểm thi lần 2 môn Kinh tế TN&MT lớp LDH3M
Điểm thi Giáo dục thể chất 3 lớp LT ĐH2 ( bổ sung kiến thức đầu vào)
Điểm thi môn Kế toán quốc tế, Kế toán tài chính lớp LDH3KE
Điểm thành phần Nguyên lý kinh tế lớp LDH03QD3
Điểm thi môn Giáo dục thể chất lớp LDH3KE
Điểm thành phần môn Kế toán tài chính lớp LDH3KE
 Liên kết website
Trang chủ  |   Diễn đàn  |   Thư viện  |   Website liên kết  |   Sơ đồ website  |   Liên hệ Online : 66 / 1 2 1 5 8 8 9