TRANG TIN ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 86  
 
1 5 7 0 7 0 7 5
 
 
Giới thiệu Giới thiệu các bộ môn
Giới thiệu bộ môn Phân tích định lượng (05/06/2019)

Bộ môn Phân tích định lượng trực thuộc Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, được thành lập theo quyết định số 825/QĐ-TĐHHN ngày 04 tháng 05 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.


Giới thiệu bộ môn Kinh tế học (05/06/2019)

Bộ môn Kinh tế học (Division of Economics) được thành lập theo quyết định số 825/QĐ-TĐHHN ngày 04 tháng 05 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bộ môn Kinh tế học là bộ môn trực thuộc Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Nhiệm vụ chủ yếu của bộ môn là giảng dạy các môn học có liên quan đến Kinh tế học nhằm trang bị cho sinh viên các chuyên ngành thuộc ngành kinh tế những kiến thức cơ sở ngành, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp thu được các kiến thức chuyên ngành một cách tốt nhất.


Giới thiệu bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường (05/06/2019)

Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo quyết định số 1964/QĐ-TĐHHN ngày 01 tháng 06 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, là bộ môn trực thuộc Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường ra đời trên cơ sở hợp nhất hai bộ môn (bộ môn Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và bộ môn Kinh tế tài nguyên biển).


Giới thiệu bộ môn Quản trị kinh doanh (05/06/2019)

Bộ môn Quản trị kinh doanh được thành lập theo quyết định số 825/QĐ-TĐHHN ngày 04 tháng 05 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bộ môn Quản trị kinh doanh là một trong những Bộ môn được xây dựng từ những ngày đầu thành lập Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường - Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.


Giới thiệu bộ môn Kiểm toán (05/06/2019)

Bộ môn Kiểm toán là bộ môn trực thuộc Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bộ môn được thành lập theo quyết định số 3000/QĐ- TĐHHN ngày17 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bộ môn được thành lập đánh dấu một bước phát triển trong đào tạo sinh viên chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích tài chính của Khoa.


Giới thiệu bộ môn Kế toán (05/06/2019)

Bộ môn kế toán trực thuộc Khoa kinh tế tài nguyên và môi trường – Đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội. Bộ môn được thành lập theo quyết định số 825/QĐ-TĐHHN ngày 04 tháng 05 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bộ môn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng tốt nhu cầu về kế toán và quản trị tài chính của các thành phần kinh tế trong xã hội. Số lượng cử nhân kế toán, Kiểm toán và Tài chính doanh nghiệp được đào tạo từ bộ môn tăng nhanh hằng năm.


Giới thiệu bộ môn Quản trị du lịch (05/06/2019)

Bộ môn Quản trị Du lịch tiền thân là Tổ Du lịch Khách Sạn trực thuộc khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường. Bộ môn chính thức được thành lập theo quyết định số 1964-QĐ/TĐHHN, ngày 01/06/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (7/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn