TRANG TIN ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 49  
 
1 5 7 0 7 0 7 5
 
 
Giới thiệu
Danh sách giảng viên khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường (05/06/2019)

Tổng số cán bộ giảng viên tham gia nghiên cứu giảng dạy tại khoa hiện nay là 55 giảng viên, trong đó có 02 PGS, 12 TS và số còn lại là giảng viên có trình độ Thạc sỹ, hiện nay số giảng viên này đang tích cực hoàn thiện luận án NCS của mình nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo ngày càng cao của Khoa và Nhà trường.


Cơ cấu tổ chức của Khoa (05/06/2019)

Cơ cấu tổ chức của khoa bao gồm Chi bộ Đảng, Chính quyền khoa, tổ chức công đoàn, tổ chức đoàn thành niên. Các tổ chức hoạt động dưới sự chỉ đạo toàn diện của chi ủy và chi bộ Đảng trong khoa. Được thể hiện theo sơ đồ quản lý sau:


Chức năng, Nhiệm vụ của Khoa (05/06/2019)

Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có chức năng giúp Hiệu trưởng tổ chức đào tạo ở các trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học; triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác đào tạo thuộc ngành, lĩnh vực Kế toán, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị kinh doanh, Tài chính - ngân hàng và các hoạt động giáo dục khác theo phân công của Hiệu trưởng.


Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường (05/06/2019)

Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường được thành lập từ năm 2008, là một thành viên của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội theo Quyết định số 1253/QĐ-TCĐHN ngày 06/10/2008.


Logo khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường (05/06/2019)

Ngày 6/10/2010, nhân kỷ niệm 2 năm ngày thành lập Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, cuộc thi thiết kế logo Khoa đã được phát động. Cuộc thi đã tạo ra một sân chơi bổ ích và nhận được những phản hồi tích cực từ phía giảng viên, học sinh, sinh viên, những thành viên mong muốn thể hiện ý tưởng. Trong thời gian vừa qua, Khoa đã thực hiện sàng lọc và tuyển chọn những tác phẩm độc đáo nhất và phù hợp nhất với định hướng phát triển.


Giới thiệu chi bộ giảng viên Kinh tế Tài nguyên và Môi trường (05/06/2019)

Chi bộ Kinh tế TN&MT được thành lập dựa trên cơ sở tách từ chi bộ Lý luận chính trị - Công nghệ thông tin - Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, chính thức hoạt động độc lập từ tháng 06 năm 2012. Sau 06 năm hình thành và phát triển, số Đảng viên trong chi bộ đã tăng từ 09 lên 21 Đảng viên.


Giới thiệu chi bộ sinh viên Kinh tế Tài nguyên và Môi trường (05/06/2019)

Chi bộ sinh viên khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường trực thuộc khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường được thành lập ngày 01/01/2016 là nơi sinh hoạt của Đảng viên đang là sinh viên học tập tại Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường - trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.


Giới thiệu tổ công đoàn khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường (05/06/2019)

Sau gần 10 năm hình thành và phát triển, tính đến tháng 6 năm 2018, tổng số đoàn viên công đoàn thuộc Tổ Công đoàn Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường gồm 47 công đoàn viên. Trình độ của đoàn viên công đoàn không ngừng được nâng cao, cụ thể: trình độ Phó giáo sư là 01 đồng chí, Tiến sĩ là 07 đồng chí, 37 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 02 cử nhân. Có 22/47 đoàn viên công đoàn là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.


Giới thiệu liên chi đoàn khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường (05/06/2019)

Liên chi Đoàn Khoa Kinh Tế Tài Nguyên và Môi Trường là Liên chi Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, được thành lập vào tháng 9 năm 2008, trải qua gần 10 năm hình thành và phát triển. Dưới sự chỉ đạo của Chi ủy, Chi bộ Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Ban lãnh đạo Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, BCH Đoàn trường và các đơn vị chức năng, Đoàn thanh niên Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường đã trưởng thành và lớn mạnh.


Hội đồng khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường (05/06/2019)

Hội đồng Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo quyết định số 1737/QĐ-TĐHHN về việc Công nhận Hội đồng Khoa, Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Khoa của các Khoa, Bộ môn trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.


Giới thiệu bộ môn Phân tích định lượng (05/06/2019)

Bộ môn Phân tích định lượng trực thuộc Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, được thành lập theo quyết định số 825/QĐ-TĐHHN ngày 04 tháng 05 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.


Giới thiệu bộ môn Kinh tế học (05/06/2019)

Bộ môn Kinh tế học (Division of Economics) được thành lập theo quyết định số 825/QĐ-TĐHHN ngày 04 tháng 05 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bộ môn Kinh tế học là bộ môn trực thuộc Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Nhiệm vụ chủ yếu của bộ môn là giảng dạy các môn học có liên quan đến Kinh tế học nhằm trang bị cho sinh viên các chuyên ngành thuộc ngành kinh tế những kiến thức cơ sở ngành, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp thu được các kiến thức chuyên ngành một cách tốt nhất.


Giới thiệu bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường (05/06/2019)

Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo quyết định số 1964/QĐ-TĐHHN ngày 01 tháng 06 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, là bộ môn trực thuộc Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường ra đời trên cơ sở hợp nhất hai bộ môn (bộ môn Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và bộ môn Kinh tế tài nguyên biển).


Giới thiệu bộ môn Quản trị kinh doanh (05/06/2019)

Bộ môn Quản trị kinh doanh được thành lập theo quyết định số 825/QĐ-TĐHHN ngày 04 tháng 05 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bộ môn Quản trị kinh doanh là một trong những Bộ môn được xây dựng từ những ngày đầu thành lập Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường - Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.


Giới thiệu bộ môn Kiểm toán (05/06/2019)

Bộ môn Kiểm toán là bộ môn trực thuộc Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bộ môn được thành lập theo quyết định số 3000/QĐ- TĐHHN ngày17 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bộ môn được thành lập đánh dấu một bước phát triển trong đào tạo sinh viên chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích tài chính của Khoa.


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (17/2)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn